ทีมสื่อสารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

Meet Our Educators
 • ทีมสื่อสารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  With education and experience in early childhood care
  • นายปรีชา สุกใส
   id line - peter2555
  • นายนพดล โป่งอ้าย
   เบอร์ติดต่อ - 0817830474
  • นางจิต์ดาภา ปาทาน
   เบอร์ติดต่อ - 0980302322
  • นางสาวจริงใจ สุวรรณจุณี
   เบอร์ติดต่อ - 0997129735
  • ว่าที่ร.ต.อนันต์ชัย รติวรรธรันท์
   ว่าที่ร.ต.อนันต์ชัย รติวรรธรันท์ เบอร์ติดต่อ – 0918537795
  • นางสาวนพดารา พึ่งกุศล
   เบอร์ติดต่อ - 0804505068
  • นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก
   id line - 69654330
  • นางสาวสุทธิมาศ อภิรักษ์จณิชย์
   เบอร์ติดต่อ -
  • นางสาวภควรรณ ไชยอุดม
   เบอร์ติดต่อ - 0897229233
  • นายชาลี สำรองทรัพย์
   เบอร์ติดต่อ - 0878079241
  • นายธงชัย นนทสันต์
   เบอร์ติดต่อ -
  • นายอนุพงศ์ บุสทิพย์
   เบอร์ติดต่อ -
  • นายเก ประเสริฐสังข์
   เบอร์ติดต่อ - 0917299091
  • นายพิทักษ์ โสตถยาคม
   เบอร์ติดต่อ - 0923953932
  • นายวรินทร์ บุหงาเกษสุข
   เบอร์ติดต่อ -
  • นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
   เบอร์ติดต่อ - 0931619323
  • นาวรัตนาศรี ศิริประภา
   เบอร์ติดต่อ -
  • นางธนัชชญานีนทน์ อินตะนัย
   เบอร์ติดต่อ - 0956609803