พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของพวกเรา

Our Classes
 • Class Overview

  Our preschool program has four dedicated classes
 • มติสภาการศึกษาในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณารับเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นโครงการตามนโยบายและดำเนินการ (เสนอเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership : TEP) ผ่านคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา) จากนั้นมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 และมติที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ให้จัดตั้งพื้นที่นำร่องให้ครบ 6 ภาค

 • We provided four classes with nine to twenty children each aged twelve month to five years of age.

 • Praesent arcu gravida vehicula est node maecenas loareet morbi a dosis luctus. Urna eget lacinia eleifend praesent luctus a arcu quis facilisis venenatis. Aenean interdum, nibh vitae sodales, magna ante feugiat elit maecenas.

  • จ.ระยอง
   พื้นที่นำร่อง:ภาคตะวันออก
   • 25
    โรงเรียน
   • 10
    นวัตกรรม
  • จ.สตูล
   พื้นที่นำร่อง:ภาคใต้
   • 10
    โรงเรียน
   • 1
    นวัตกรรม
  • จ.ศรีสะเกษ
   พื้นที่นำร่อง:ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • 50
    โรงเรียน
   • 4
    นวัตกรรม
  • จ.กาญจนบุรี
   พื้นที่นำร่อง:ภาคกลาง
   • 41
    โรงเรียน
   • 6
    นวัตกรรม
  • จ.เชียงใหม่
   พื้นที่นำร่อง:ภาคเหนือ
   • 32
    โรงเรียน
   • 11
    นวัตกรรม
  • จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส
   พื้นที่นำร่อง:ชายแดนใต้
   • 79
    โรงเรียน
   • 6
    นวัตกรรม
 • Our goal is to create a place that engages each child.

  • Comprehensive reporting on individual achievement
  • Educational field trips and school presentations
  • Individual attention in a small-class setting
  • Learning program with after-school care
  • Opportunities to carry out scientific investigations
  • Positive learning environment for your child
  • Delightful, friendly and welcoming place
 • Educational Field Trips and Presentations

  Maecenas prion neque vuluptat sem in porttitil curabitur mattis, vitae elite forte, adiscipling elit. Novum elementum est dosis cuprum gravida.

  Reporting on Individual Achievement

  Phasellus consequat est eleifend, leo condimentum nec nllam ut lectus turpis. Nunc sharme nullam an suscipit bibendum sagittis.

  Writing and Reading Classes

  Maecenas prion neque vuluptat sem in porttitil curabitur mattis, vitae elite forte, adiscipling elit. Novum elementum est dosis cuprum gravida.

  Scientific Investigation Opportunities

  Phasellus consequat est eleifend, leo condimentum nec nllam ut lectus turpis. Nunc sharme nullam an suscipit bibendum sagittis.

 • How to Enroll Your Child to a Class?