จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ขอเชิญร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา

8 สิงหาคม 2019

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ร่วมกับศูนย์ประสานงานเเละบริหารการศึกษาจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา พร้อมกับสถานศึกษานำร่องเเละหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

Facebook Comments
ประชุมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาผลการคัดเลือกสถานศึกษานำร่องที่มีรูปแบบหรือแนวทางการศึกษาจัดการศึกษา ระดับภาค ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จชต.