• ที่อยู่

   สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 6 (601) กระทรวงศึกษาธิการ
   ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
   _________
   Office of Educational Innovation Area
   Office of the Basic Education Commission
   Ministry of Education
   Rajamangalapisek 2, Ratchadamnoen nok RD,
   Dusit District, Bangkok Province , Post Code : 10300

  • เบอร์โทรศัพท์ & E-mail

   โทรศัพท์ : 09 4998 5062
   ส่งหนังสือ : Saraban@EduSandbox.com