• ที่อยู่

   สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
   อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 6 กระทรวงศึกษาธิการ
   ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  • เบอร์โทรศัพท์ & E-mail

   โทรศัพท์ : 094 998 5062
   Edusandbox@obec.moe.go.th
   Saraban@Edusandbox.com