พื้นที่นวัตกรรมการศึกษากาญจนบุรี

8 สิงหาคม 2019

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส่งบุคคลากรเข้าร่วมการประชุมสื่อสารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่าย รูปแบบการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลทั่ว ๆ ไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ เอกชน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตต่อไป

Facebook Comments
ศธจ.นราธิวาส ร่วมอบรมเข้มพัฒนาทีมสื่อสารพื้นที่นวัตกรรมทีมสื่อสารนวัตกรรมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์