ศน.ศธจ.นธ ร่วมอบรมทำสื่อ 4 วัน กับ สบน. โครงการพื้นที่นวัตกรรมฯ

8 สิงหาคม 2019

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมกับโครงการพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา สอนการทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบียอน กรุงเทพฯ เพื่อสามารถนำความรู้ไปทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การทำงานของหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมทางการศึกษา ที่มีพื้นที่การดำเนินโครงการ 6 ภูมิภาค รวมถึง ภูมิภาคภาคใต้ชายแดน ซึ่งประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส มีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งได้รับความรู้มากมาย สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต

Facebook Comments
“จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายเเดนภาคใต้”ประชุมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา