• ที่อยู่

   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   กระทรวงศึกษาธิการ
   ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  • เบอร์โทรศัพท์ & E-mail

   โทรศัพท์ : 0-2288-5883
   โทรสาร : 0-2280-5561
   edusandbox@gmail.com

  • เวลาทำการ

   จันทร์ – ศุกร์
   08.30 น. – 16.30 น.