• ที่อยู่

   สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
   อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10
   กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  • เบอร์โทรศัพท์ & E-mail

   โทรศัพท์ : 0-2288-5883
   โทรสาร : 0-2280-5561
   edusandbox@gmail.com

  • เวลาทำการ

   จันทร์ – ศุกร์
   08.30 น. – 16.30 น.