ทีมสื่อสารนวัตกรรมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์

8 สิงหาคม 2019

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานการศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อนใน 6 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งรูปแบบและช่องทางการสื่อสารจะช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Facebook Comments
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษากาญจนบุรีสิ่งที่ได้จาการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรม