เตรียมพร้อมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา

8 สิงหาคม 2019

6-9 สิงหาคม 62 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายปรีชา สุกใส และนางรัตนาศรี ศิริประภา ศึกษานิเทศก์ ประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กทม. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

Facebook Comments
สิ่งที่ได้จาการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรม“จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายเเดนภาคใต้”