สมาชิกทีมสื่อสารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

13 สิงหาคม 2019
Facebook Comments
มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562จังหวัดยะลา เตรียมความพร้อมสถานศึกษานำร่อง เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทางการศึกษา