จังหวัดยะลา เตรียมความพร้อมสถานศึกษานำร่อง เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทางการศึกษา

16 สิงหาคม 2019

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับเกียรติจากนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี รับการกล่าวรายงานจากนายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา โดยมีผู้แทนผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ กรรมการสถานศึกษา และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน

สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดสตูล จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดชายแดนภาคใต้(ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส) เพื่อนำร่องเป็นพื้นที่พิเศษด้านการศึกษาเอื้อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา ตอบโจทย์บริบทของพื้นที่ และสร้างองค์ความรู้ที่สามารถขยายผลไปสู่ความเปลี่ยนแปลงการศึกษาในภาพรวม

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า นวัตกรรมคือของใหม่ วิธีการใหม่ การผลิตใหม่ เป็นหนึ่งในวาระที่สำคัญของจังหวัดยะลา โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวการขับเคลื่อนวาระ Yala 4.0 เป็นที่น่าชื่นชมว่า มีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในสถานศึกษานำออกมาแสดง ตัวอย่างเช่น สื่อการสอน AI สแกนด้วยแอพพลิเคชั่นก็จะปรากฎภาพ3มิติ พร้อมเสียงบรรยายทำให้เข้าใจสิ่งนั้น ชัดเจนเสมือนของจริง ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาด้วยนวัตกรรมที่มีความก้าวหน้า จนเยาวชนสามารถเข้าศึกษาหาความรู้จากที่ไหนก็ได้ โดยศึกษาธิการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การประชุมวันนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม พ.ศ. 2562 แก่สถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำไปใช้พัฒนาการศึกษาทั้งระบบต่อไป

ที่มา : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (NBT Yala – NBT News)

Facebook Comments
สมาชิกทีมสื่อสารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารมว.ศธ. รับทราบรายงานผลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด