รวมหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • หนังสือ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  คลิกดูรายละเอียดด้านล่าง
 • คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  คลิกดูรายละเอียดด้านล่าง
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด
  คลิกดูรายละเอียดด้านล่าง
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากรุงเทพมหานครและ 10 จังหวัด
  คลิกดูรายละเอียดด้านล่าง
 • หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี
  คลิกดูรายละเอียดด้านล่าง
 • หนังสือ สพฐ.
  คลิกดูรายละเอียดด้านล่าง
 • อื่น ๆ
  คลิกดูรายละเอียดด้านล่าง
ผู้ว่าฯ ปัตตานี ติดตาม รับฟัง เช็คความพร้อม การเตรียมงานประชุมปฏิบัติการ ร่างแผนยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีโรงเรียนบ้านควนเก พื้นที่นวัตกรรมสตูล ผลที่เด็กได้ คุ้มค่า น่าชื่นใจ ตอบโจทย์ชุมชน โดนใจครูและผู้ปกครอง