เวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

13 มกราคม 2023
เวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ขอเชิญชวนบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและที่สนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกฎหมายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา บรรยายโดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. ผ่าน Zoom Cloud Meetings  และถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ผ่าน Zoom 

Meeting ID : 927 6762 0755

Passcode : 950057

ลงทะเบียนรับฟังผ่าน Facebook Live  

รับชมย้อนหลัง คลิก

 

กำหนดการ

อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

       ผู้เขียน : อิศรา โสทธิสงค์, ภัชธีญา ปัญญารัมย์
กราฟิกดีไซน์เนอร์ :
อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์ : ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
Download เอกสารและรับชมย้อนหลังเวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1Download เอกสารและรับชมย้อนหลังเวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2
บทความล่าสุด