ทั่วไป

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • Starfish Learning Box กล่องการเรียนรู้บ้านปลาดาว

  Starfish Learning Box กล่องการเรียนรู้บ้านปลาดาว โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านปลาดาวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านปลาดาวให้บริการแก่เด็กนักเรียน และครอบครัวชนกลุ่มน้อย รวมทั้งชุมชนชา […]

  Continue reading
 • การประชุมผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

  การประชุมผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สพฐ. โดย สบน. ได้จัด การประชุมผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้ง 8 จังหวัด โดยเชิญศึกษาธิการจังหวัดลแะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมออกแบบการทำงานและเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้เขียนได้สรุปสาระสำคัญที่เป็นประโยชน […]

  Continue reading
 • เวทีการประกาศยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษา สู่ระยองเมืองน่าอยู่

  Continue reading
 • มองบริบทของตนเอง สู่หลักสูตร Local Thai Dessert

  พบกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหมอมุ่ย  ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านหมอมุ่ย  ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ที่เน้นการมองบริบทของตนเองเป็นฐานแล้วนำมาปรับใช้กับการเรียนโดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะฝึกให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติ ได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา โดยความมุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจสามารถต่ […]

  Continue reading
 • “ทำ PA อย่างไรให้ตอบโจทย์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

  “ทำ PA อย่างไรให้ตอบโจทย์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” กิจกรรม Sandbox Clinic EP.01 “ทำ PA อย่างไรให้ตอบโจทย์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เพื่อการประเมินวิทยฐานะ ซึ่ง PA ได้ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 สำนั […]

  Continue reading
1 2 3 78
บทความล่าสุด