All posts from sexyview

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • ทีมสื่อสารนวัตกรรมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์

    สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานการศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อนใน […]

    Continue reading
บทความล่าสุด