โรงเรียนบ้านกะรุบี

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • 4 ปีที่รู้จัก (LS & OA) กับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

    การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 ของสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อต้นปี 2558 คือจุดเริ่มต้นที่ได้เห็นชั้นเรียนโดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) และเพิ่งได้ยินการทำงานร่วมกันในชั้นเรียน ที่เรียกว่าการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ภาพการสอนและสะท้อนผลยังคงอยู่ในความทรงจำ เพราะเป็นการดูชั้นเรียนที่ไม่รู้และไม่เข้าใจว่าจะดูอะไรในชั้นเรียน เพราะชั้นเรียนที่ดูก็เป็นชั้นเ […]

    Continue reading
บทความล่าสุด