โรงเรียนบ้านพงสิม

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • พลิกโฉมโรงเรียนสู่กระบวนการ Brain-Based Learning : BBL โรงเรียนบ้านพงสิม จังหวัดศรีสะเกษ

    โรงเรียนบ้านพงสิม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านพงสิม ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ภารกิจหลักจัดการเรียนรู้ 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ในตำบลจานแสนไชย คือ บ้านพงสิม หมู่ที่ 8 บ้านผือหมู่ที่ 9 และบ้านน้ำคำหมู่ที่ 11 มีนักเรียนทั้งหมด 120 คน ครูและบุคลากร […]

    Continue reading
บทความล่าสุด