เอกสารประกอบการบรรยายและสื่อจากงาน TEP Forum 2019

10 มิถุนายน 2562

TEP Forum 2019
“ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา : เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย”
New Education Landscape : Pathway to build new competencies for all Thai children

วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562
ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Download : เอกสารประกอบการบรรยายและสื่อจากจาก TEP FORUM 2019
https://qrgo.page.link/4ttQJ

หรือสแกน QR Code ได้ที่นี่

Facebook Comments
การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษพ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
บทความล่าสุด