กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวเว็บไซต์สื่อกลางขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะ www.CBEthailand.com

11 ตุลาคม 2021
ดังหัวใจหลักของหลักสูตรที่ว่า “หลักสูตรฐานสมรรถนะ คิดได้ ทำเป็น เห็นคุณค่า”

เริ่มเปิดตัวใช้ “หลักสูตรฐานสมรรถนะ” ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นี้!!! รายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญรับชมได้ใน YouTube 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการ “เปิดตัวโครงการนำร่องใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบซูมและถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live