เปิดตัวโครงการนำร่องใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เวทีระดมสมองเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6

7 ตุลาคม 2021

การจัดเวทีระดมสมองเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6 เปิดตัวโครงการนำร่องใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาอื่น ๆ ร่วมพุดคุยในงานนี้

สำหรับโรงเรียนนำร่องฯ 265 แห่งที่เข้าร่วมโครงการวิจัยฯ

สบน. ขอเชิญผู้บริหาร/ครูจากโรงเรียนนำร่องฯ ทั้ง 265 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าห้องประชุม คลิกที่นี่ >> https://bit.ly/3livtOO
  2. เข้าร่วมการประชุมโดยโรงเรียนละ 1 user และให้เปลี่ยนชื่อ user เป็น “ชื่อโรงเรียน_ชื่อจังหวัด” (เช่น โรงเรียนกาวิละอนุกูล_เชียงใหม่)
  3. เปิดกล้องตลอดระยะเวลาที่อยู่ในการประชุม
  4. เปิดไมค์เฉพาะตอนที่กำลังพูดเท่านั้น
  5. เข้าร่วมประชุมเวทีระดมสมองฯ อย่างพร้อมเพียงเพื่อซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวน/แนวทางในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom ซึ่งจะได้รับลิงค์หลังจากลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน >>> https://datastudio.google.com/s/sGwzGSzevO4

หากโรงเรียนไม่ได้รับเมล์แจ้งเข้าห้องประชุม ติดต่อที่ m.me/EducationSandbox

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผู้ที่สนใจทั่วสามารถร่วมรับฟังได้ที่ https://fb.me/e/2duyvyWPL

กำหนดการ

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 


 


ผู้เขียน:
อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
กรอบการบริหาร YATA MODEL สู่แนวคิด Active ETQ เรียนรู้รอบด้าน พัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนกระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวเว็บไซต์สื่อกลางขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะ www.CBEthailand.com
บทความล่าสุด