สบน. ขอเชิญชวนร่วมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล Run for Education วิ่ง “พาหนูสู่ฝัน” ระดมทุนสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กด้อยโอกาส จ.เชียงใหม่

11 สิงหาคม 2022
Run for Education วิ่ง “พาหนูสู่ฝัน”

ภาคีเครือข่ายหนึ่งที่เชียงใหม่ “มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์” ได้ช่วยโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง กว่า 10 ปี แล้ว ด้วยการหาทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม “ทวิภาษา” เพื่อให้เด็กๆ ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา ทั้งนี้ สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. จึงขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนการกุศล Run for Education วิ่ง “พาหนูสู่ฝัน” ระดมทุนสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ : Run for Education วิ่ง “พาหนูสู่ฝัน”
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : https://falrunforeducation.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอ้อ: 053-111818, 064-0053456
คุณปฐวี: 080-1353057
E-mail: thaifal.fal@gmail.com

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

     กราฟิกดีไซน์เนอร์ :
อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์ : ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
หลักการ โครงสร้าง ความท้าทาย ความต้องการ และการนำหลักสูตรไปใช้ของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาDownload เอกสารและรับชมย้อนหลังการปฐมนิเทศและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทเรียนทรงพลัง” เพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด