คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

13 มีนาคม 2567
 
คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Center) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และก้าวหน้าไปตามความสามารถของตนโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหา และการดำรงชีวิต จึงได้ร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ซึ่งได้มีการนำร่างดกรอบหลักสูตรดังกล่าว ไปการทดลองใช้กับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรม 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ศรีสะเกษ ระยอง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มูลนิธิสยามกัมมาจลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำคู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะฉบับนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอแนวทางและตัวอย่างการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โดยประกอบด้วยองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยศึกษาผลการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร กระบวนการและผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

  1. มารู้จักหลักสูตรฐานสมรรถนะกันเถิด: ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
  2. (ร่าง) กรอบหลักสูตรฆการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช….ระดับประถมศึกษา: ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและข้อมูลของ (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ ที่นำมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ
  3. เราจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะได้อย่างไร: อธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลักสูตรแต่ละด้าน ขั้นตอนในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรแต่ละส่วน รวมทั้งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงและตัวอย่างในการจัดทำแต่ละส่วน
  4. ตัวอย่างการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ: ตัวอย่างการพัฒนาหลักสูตรที่องค์ประกอบแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กัน

โดยคู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะจะเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้ที่สนใจนำไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะได้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดสำหรับผู้เรียนในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดสมรรถนะ เพื่อให้เกิดการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

อ่าน       ดาวน์โหลด

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

 

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

 


 

 

 

 

 

ผู้เขียน: ณัฐสุภา สุทธา
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
TSQP เสริมสร้างโรงเรียน สู่การพัฒนาตนเองจ.บุรีรัมย์ เตรียมความพร้อม สู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด