จังหวัดปัตตานี ปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีนาฆารา โรงแรมเซาน์เทิร์นวิว ปัตตานี

13 สิงหาคม 2020

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายโชคดี ศรัทธากาล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมศรีนาฆารา โรงแรมเซาน์เทิร์นวิว ปัตตานี ในการดำเนินการติดตามการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของของโรงเรียนนำร่องในจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ ดำเนินการติดตามโดยกลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมฯ จำนวน 32 แห่ง ผู้บริหารและครู จำนวน 80 คนเข้าร่วมการประชุม จากการดำเนินการในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงกระบวนการในการดำเนินงานขับเคลื่อนของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมทั้งหมดในจังหวัดปัตตานี ทำให้ได้รูปแบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสามารถติดตามปัญหาอุปสรรคต่าง ๆในการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่องและทำให้เห็นจุดเด่นจุดด้อยรวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของของโรงเรียนแต่ละแห่งได้อย่างชัดเจน สามารถวางแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดรวมถึงเป็นเวทีให้โรงเรียนนำร่องได้นำเสนอความโดดเด่นของนวัตกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นแนวทางการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี


ผู้เขียน: นพดารา พึ่งกุศล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ศธจ.ปัตตานี
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
หนังสือการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก (ดาวน์โหลดฟรี!!!)แนะนำหนังสือน่าอ่าน “Sandbox สตูล นวัตกรรมปฏิรูปการศึกษา” (ดาวน์โหลดฟรี!!!)
บทความล่าสุด