หนังสือการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก (ดาวน์โหลดฟรี!!!)

6 สิงหาคม 2020

พบกับตัวอย่างระบบการศึกษาของประเทศ สิงคโปร์, แคนาดา, ฟินแลนด์, เซี่ยงไฮ้(จีน) และออสเตรเลีย ที่มีบริบทแตกต่างกันและมีวิธีดำเนินการแตกต่างกันแต่มีมาตรการสำคัญที่เหมือน ๆ กัน 8 ประการ คือ

(1) วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ
(2) กำหนดมาตรฐานสูงหรือท้าทาย
(3) มุ่งสร้างความเท่าเทียม
(4) ครูและผู้นำการศึกษาคุณภาพสูง
(5) มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับนโยบายถึงปฏิบัติการ
(6) แนวทางการจัดการและระบบรับผิดรับชอบที่สะท้อนผลลัพธ์ที่ผู้เรียน
(7) นักเรียนมีแรงจูงใจต่อการเรียนสูง
(8) มุ่งเรียนเป็นพลโลก และเพื่ออนาคต

ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาคุณภาพสูงของทุกฝ่าย การเข้ามามีบทบาทของครู ผู้บริหารโรงเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการชุมชน และผู้ปกครอง

พร้อมปิดท้ายด้วยกรณีศึกษาการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยที่มูลนิธิสยามกัมมาจลได้นำประสบการณ์การทำ งานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ มาเพิ่มเติมในบทที่ 11 เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น

เขียนจากการตีความ หนังสือ A World-Class Education: Learning from International Models of Excellence and Innovation (2012) ซึ่งเขียนโดย Vivien Stewart โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชได้ตีความเป็นตอน ๆ ลงบล็อก Gotoknow.org ในชุดการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก facebook ของมูลนิธิสยามกัมมาจล https://www.facebook.com/SCBFOUNDATION

Download หนังสือการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก ได้ที่นี่

https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/292/หนังสือการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก-20905


ผู้เขียน: เก ประเสริฐสังข์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
เคาะแล้ว!! ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563จังหวัดปัตตานี ปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีนาฆารา โรงแรมเซาน์เทิร์นวิว ปัตตานี
บทความล่าสุด