TEP FORUM 2022 "ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต"

15 มีนาคม 2022
TEP FORUM 2022 มาร่วมเป็นอีก 1 พลัง ของการ
“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต”

ถึงเวลาที่เราทุกคนจะร่วมกันปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติแล้วหรือยัง ?

สบน.ขอเชิญชวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าฟังและแสดงความเห็นในงานเสวนา TEP FORUM 2022 และมาร่วมเป็นอีก 1 พลัง ของการ

“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต”

ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น.

 

ลงทะเบียน คลิก
กำหนดการ

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่
   
   ผู้เขียน :
อิศรา โสทธิสงค์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์ : อิศรา โสทธิสงค์

Facebook Comments
“ร่วมสรรค์สร้าง นวัตกรรม สู่การสร้าง คุณภาพผู้เรียน” แนวคิดการทำงานของ นิรันดร์ แสงกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4TKFORUM2022 – Learning City and Lifelong Learning Ecosystem
บทความล่าสุด