ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

21 ธันวาคม 2022
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จึงประกาศกำหนดให้กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดภูเก็ต จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสงขลา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา (เล่ม 139 ตอนพิเศษ 296 ง 20 ธันวาคม 2565 หน้า 8)

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฉบับเต็

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

 ผู้เขียน:
อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, อิศรา โสทธิสงค์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พื้นที่เปิดโอกาสจัดการศึกษาด้วยตนเอง บทสรุปการสัมภาษณ์เลขาธิการ กพฐ. ประเด็น ครม.เห็นชอบ กทม. และ 10 จังหวัดเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 4/2565
บทความล่าสุด