"ทำ PA อย่างไร ให้ตอบโจทย์พื้นที่นวัตกรรม" สบน. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา

22 ตุลาคม 2021

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อ ทำ PA อย่างไร? ให้ตอบโจทย์พื้นที่นวัตกรรมฯ  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น. ผ่าน Zoom และ Facebook Live นำโดย นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 สำนักงาน ก.ค.ศ. นายร่มเกล้า ช้างน้อย ครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม พร้อมผู้แทนครูจากโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และดำเนินรายการ โดย นายทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

สบน. ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวของในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-12.30น. ผ่าน Zoom และ Facebook Live ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจคือ การนำเสนอตัวอย่างและการทำข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement) หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า ว.PA และในช่วงท้ายของการเสวนาจะมีการเปิดให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยอันเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกท่าน

สำหรับผู้ที่สนใจรับฟังผ่าน Facebook Live รายละเอียดลิงก์ด้านล่างนี้ >>คลิก<<

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบและอ่านสรุปความรู้ คลิกที่นี้

รับชมย้อนหลังวิดีโอด้านล่างนี้

 

 


ผู้เขียน: อิสรา   โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิสรา   โสทธิสงค์ , เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ปราชญาพร   แช่ใจ

Facebook Comments
โรงเรียนบ้านพระนอนและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ Workshop การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยใช้กระบวนการ Active Learningโรงเรียนบ้านโก สร้างการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ด้วยโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC
บทความล่าสุด