“การจัดการนวัตกรรม” คืออะไร จำเป็นหรือไม่ ทำไมต้องทำ แล้วจะทำอย่างไร สบน. เชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกคนหาคำตอบได้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กูรูด้านการจัดการนวัตกรรมของประเทศ

22 มกราคม 2021

การจัดการนวัตกรรม เป็นหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันนี้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ ที่จะใช้นวัตกรรมเป็นฐานในการขับเคลื่อน ในการนี้ สบน. จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การจัดการนวัตกรรม” กับรองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นกูรูด้านการจัดการนวัตกรรม ผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันการเปิดหลักสูตรของสถาบันนวัตกรรม จุฬาฯ, เคยทำงานเป็น expert ของ AUN-QA, ทำงานอยู่ในวงการ QA 20-30 ปี, ปัจจุบันนี้อาจารย์ให้ความสนใจเกี่ยวกับ เรื่อง ISO 56002 (Innovation management – Innovation management system – Guidance)

ทั้งนี้ สบน. คิดว่าประเด็นและสาระสำคัญของการพูดคุยครั้งนี้ น่าจะเป็นประโยชน์กับ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ จึงเปิดกว้างเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมตามวันและเวลาดังกล่าว

รับชมย้อนหลัง

 

ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมและรับเอกสารประกอบการพูดคุยแลกเปลี่ยนโปรดลงทะเบียนตาม URL นี้ >>>ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม<<<

Link สำหรับ Zoom ขอเชิญเข้าร่วมการนัดหมายนี้ได้ตามลิงก์นี้

https://scbfoundation.zoom.us/j/95997804155?pwd=Zk55TzR1Q2VQUXI3VEx5UzZDV3Fjdz09

หรือ เข้าโดยใช้รหัสการประชุมนี้

Meeting ID: 959 9780 4155
Password: 812646

 

 


ผู้เขียน: เก ประเสริฐสังข์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่วิเคราะห์บริบทโรงเรียนบ้านพันตน ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.เชียงใหม่ชำนาญ สามัคคี “สะท้อนคิด สู่การปรับเปลี่ยนชั้นเรียน”
บทความล่าสุด