นักเรียนสุดเจ๋ง ผุดไอเดียประดิษฐ์เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ต้านไวรัส “COVID–19”

28 มีนาคม 2020

นักเรียนโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ประดิษฐ์เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ใช้ในโรงเรียน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ซึ่งโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงหากเป็นช่วงเวลาปกติโรงเรียนก็ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่นักเรียนและบุคลากรจะมารวมตัวกันในโรงเรียนจำนวนมาก นักเรียนจำนวน 900 กว่าคน และบุคลากรในโรงเรียนอีก 70 กว่าคน ทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้มีการประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ในโรงเรียน

ดังนั้น ทางฝ่ายอนามัยโรงเรียน จึงร่วมมือกับครูผู้สอนทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำความรู้การใช้ STEM ศึกษาเข้ามาพัฒนาสร้างนวัตกรรมเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัตขึ้น ในสถานณ์การที่มีโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งก็จะมีเด็ก ๆ นักเรียนที่เรียนการเขียนโปรแกรมร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัตินี้ขึ้น โดยเรามีจุดยืนที่ว่า “เราจะรวมสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน” อะไรที่สามารถช่วยได้เราก็ช่วยกัน ใครทำอะไรเป็น ใครทำอะไรได้ เราก็นำมาต่อยอดรวมสู่โควิด-19 ไปด้วยกัน

ซึ่งหลักการทำงานของเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ต้านไวรัส COVID–19 นั้นจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ ที่ทำหน้าที่ตรวจวัตถุที่ผ่านเซ็นเซอร์ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจเจอวัถตุเครื่องก็จะสั่งคำสั่งให้มอเตอร์กดเจลแอลกอฮอล์ออกมาให้ผู้ที่ต้องการใช้เจลแอลกอฮอล์ได้ใช้ โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสหรือกดไปยังขวดเจลแอลกอฮอล์ทำให้ไม่มีเชื้อโรคปะปนอยู่บนหัวขวดเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้รายอื่น ๆ ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส

ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ต้านไวรัส COVID–19 เป็นเครื่องต้นแบบใช้เวลาทำเพียง 1 วัน ทำเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ทดลองใช้ในวันที่ 27 มีนาคม 2563  ทำให้ระบบยังไม่เสถียร ใช้ได้ประมาณ 15-20 คนเครื่องก็จะปิดตัวเอง ทำให้ต้องมาเปิดเครื่องใหม่

ปัจจุบันทางโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงกำลังเร่งพัฒนาเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ตัวที่ 2 เพื่อแก้ปัญหาจากเครื่องต้นแบบเพื่อลดเรื่องงบประมาณให้ถูกลงและแก้ปัญหาเรื่องการปิดเครื่องเองของเครื่องหลังจากใช้งานไปประมาณ 15-20 คน

บทสัมภาษณ์นายจำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง

“ การเรียนรู้ มีพื้นฐานจากสัมพันธภาพในองค์กรของ ผอโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน โดยผอโรงเรียนต้องมีจิตใหญ่คุณครูที่มีจิตใหญ่ เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตา มีปิยะวาจา พัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ดีงาม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ เราจะร่วมสู้โควิด-19 ไปด้วยกันแบบบูรณาการบนพื้นฐาน พื้นที่นวัตกรรมกรรมการศึกษา ”

บทสัมภาษณ์ครูผู้สอน

นายมะยูกี บือโต ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงปัจจุบันเป็นครูผู้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมีแนวคิดหลักการสอน ใช้การปลุกใจนักเรียน สอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือคนอื่น ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร มาจากไหน ถ้าเราช่วยอะไรได้เราก็ช่วยให้สุดความสามารถ

ก่อนที่เราจะทำอะไรสักอย่างและจะทำให้สำเร็จ

  1. เราต้องมีองค์ความรู้
  2. เราต้องลงมือปฏิบัติ ทดลอง แก้ไข
  3. นำไปใช้จริง

เป็นการปลุกใจเพื่อให้นักเรียนเกิดความอยากที่จะทำอยากที่จะคิดอยากที่จะช่วยเหลือผู้อื่น  และอยากลงมือทำ เมื่อนักเรียนมีความอยากในตัว เราก็สามารถให้ความรู้นักเรียนได้อย่างเต็มที่ นักเรียนทำไม่ได้ตรงไหนก็จะมาถามมาหาคำปรึกษา เพื่อที่จะทำชิ้นงานให้สำเร็จ ซึ่งก็จะส่งผลให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะและการปฎิบัติ ในตัวโดยที่นักเรียนไม่รู้ตัว

ซึ่งผลงานนวัตกรรมเครื่องกดเจลอัตโนมัติก็เกิดจาก ความคิดนักเรียนที่จะช่วยเหลือผู้อื่น อยากทำอะไรก็ได้ที่สามารถจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากโรค โคโรน่า 2019 จึงเกิดเป็นนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นครับ

จากการสัมภาษณ์นักเรียนคนที่ 1
เด็กชายอิบรอเฮม สาเมาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้คิดค้นเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ  “ ผมรู้สึกอยากจะช่วยเหลือคนอื่น ๆ ให้พ้นจากโรคโคโรน่า 2019 ให้หายจากประเทศเราให้เร็วที่สุดครับ ”

คำถาม ใช้ความรู้วิชาอะไรในการสร้างเครื่องกดเจลอัตโนมัติ

“ ผมใช้วิชาต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาครับ ไม่ว่าจะเป็นวิชาคอมพิวเตอร์ในเรื่องการเขียนโปรแกรมควบคุม วิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องแรง เรื่องไฟฟ้า วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง หน่วยวัด องศาของการกดวัตถุ  และวิชาอื่น ๆ ครับ ”

จากการสัมภาษณ์นักเรียนคนที่ 2
เด็กชายอิบรอเฮง บากา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้คิดค้นเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ “ หลังจากที่ผมได้ดูข่าวจากทีวี และจากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับเรื่องไวรัสโคโรน่า 2019 ผมรู้สึกกลัวมาก เพราะโรคนี้ติดต่อกันเร็วมากครับ เห็นใจคุณหมอและพี่พยาบาลที่ต้องช่วยกันรักษาคนที่ติดโรคไวรัสตัวนี้ครับ ผมจึงอยากจะสร้างอะไรสักอย่างที่จะช่วยกันหยุดยั้งไม่ให้ไวรัสแพร่ระบาดได้เร็วกว่านี้ครับ ”

คำถาม ใช้ความรู้วิชาอะไรในการสร้างเครื่องกดเจลอัตโนมัติ

“ ผมใช้วิชาคอมพิวเตอร์ครับในเรื่องการเขียนโปรแกรมครับ วิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องไฟฟ้า เรื่องแรงครับ และวิชาคณิตศาสตร์เรื่องหน่วยวัดครับ ”

ครูผู้ฝึกสอน: นายมะยูกี บือโต
นักเรียนผู้คิดค้น เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ:
1. เด็กชายอิบรอเฮม สาเมาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. เด็กชายอิบรอเฮง บากา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ผู้เขียน: นายจำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์
ภาพประกอบ: เสาวภา บาฮา ครูโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง

Facebook Comments
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบาย ผอ.สพท. ลดภาระ ลดความซ้ำซ้อน และสกัดงาน/โครงการที่จะส่งผลกระทบเชิงลบ ต่อโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษมุมมองต่อบทบาทของ ผอ.สพท. ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนเกิดคุณภาพที่แท้จริง : ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ (เลขาธิการ กพฐ.)_[Ep.4]
บทความล่าสุด