๒ เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๕ พรรษา

2 เมษายน 2020
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
๒ เมษายน ๒๕๖๓

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, ศศิธร สวัสดี, รัตนากร พึ่งแก้ว, ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
โรงเรียนบ้านหนองหวาย พื้นที่นวัตกรรมศรีสะเกษ ใช้หลักสูตรมอนเตสซอรี่ (Montessori) เด็กมีพัฒนาการรอบด้านสพฐ. ปลดล็อก การซื้อตำรา/สื่อ ได้อย่างอิสระ ใน รร.นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ ของ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
บทความล่าสุด