เชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสู่ความสำเร็จ

8 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางจินดา กำลังประสิทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิจัยและประเมินผล พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุม 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานที่ประชุมอนุกรรมการฯ ซึ่งมีมติสำคัญดังนี้ เห็นชอบโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 จำนวน 17 โรงเรียน เห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 โรงเรียน เห็นชอบโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้น

 

* บุคคลที่ปรากฏในบทความนี้ ท่านใด ประสงค์ลบข้อมูลส่วนบุคคลออก โปรดแจ้งมาที่ E-mail : Saraban@EduSandbox.com*

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

       

 ผู้เขียน:
นพดล โป่งอ้าย
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
จังหวัดสงขลา ก้าวแรกก้าวสำคัญสู่การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.นราธิวาส – สู่เส้นทางการสร้างสมรรถนะ SHOW&SHARE จากชุมชน…สู่โรงเรียน
บทความล่าสุด