สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ชวนดูย้อนหลัง “ปรับหลักสูตรการศึกษาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมไทยสังคมโลก” จากเวทีระดมสมองเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

25 กันยายน 2021

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดเวทีระดมสมองเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1 ผ่าน Facebook live : CBE Thailand และเครือข่าย โดยคณะอนุกรรมการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ในคณะกรรมการพัฒนาและจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)  ในหัวข้อ “ปรับหลักสูตรการศึกษาอย่างไร ให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก” เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสเข้าร่วมรับฟังเวทีการระดมสมองดังกล่าวหรือผู้ที่ต้องการทบทวนดูซ้ำ ท่านสามารถรับชมได้แล้วผ่านช่อง YouTube OBEC Channel และ Facebook หรือรับชมผ่านคลิปด้านล่างนี้ผู้เขียน:
ปราชญาพร แช่ใจ
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, อิศรา โสทธิสงค์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ปราชญาพร แช่ใจ

Facebook Comments
ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นำทัพเดินหน้าขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชิงนโยบายในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2564หลักสูตรดิจิทัลการฝึกอบรมครูเพื่อการจัดการศึกษาตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน สำหรับระดับชั้นอนุบาล 2
บทความล่าสุด