สพฐ. เช็คความพร้อมหารือ Timeline ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ. บุรีรัมย์ ระยะแรก

16 พฤษภาคม 2024
สพฐ. เช็คความพร้อมหารือ Timeline
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ. บุรีรัมย์ ระยะแรก

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2567 เวลา 17.00 น. สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings ร่วมกับคณะทำงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมถึงผู้แทนของสถานศึกษาที่ประสงค์จะเป็นสถานศึกษานำร่อง เข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบการดำเนินการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ในระยะแรก ภายหลังได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้การประชุมดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พร้อมกำชับให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเรื่องต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพื่อรายงานความคืบหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบด้วย

ทั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบให้ นายพิทักษ์ โสตถยาคม ผอ.สบน. ชี้แจงการดำเนินงานในขั้นตอนถัดไปที่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ต้องเร่งดำเนินการ รวมถึงการจัดทำ Timeline การขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะแรก ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ก่อนจบการประชุม เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวโดยสรุปว่า แม้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จะเข้ามาหลังสุด ก็สามารถเป็นผู้นำของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้ ซึ่งต้องสร้างโจทย์และวิสัยทัศน์ให้มีความท้าทาย ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์จะสามารถขับเคลื่อนได้ทันพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอื่น หรือสามารถนำหน้าพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอื่นได้ จึงขอให้กำลังใจผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

 


 

ผู้เขียน: สุวศิน เขียวสุวรรณ
กราฟิกดีไซน์เนอร์: สุวศิน เขียวสุวรรณ
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
การส่งเสริมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับนโยบาย โดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.สพฐ. PRE-KICKOFF ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด