บุรีรัมย์

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • สพฐ. ลงพื้นที่รับฟังเสียงผู้เกี่ยวข้องก่อนนำร่องโมเดลบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

    สพฐ. ลงพื้นที่รับฟังเสียงผู้เกี่ยวข้องก่อนนำร่องโมเดลบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 วันที่ 26 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) และนางสาววงเดือน สุวรรณศิริ รอง ผอ.สบน. ลงพื้นที่โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค์” และ โรงเรียน […]

    Continue reading
  • จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเข้าสู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

    บุรีรัมย์พร้อมลุย พร้อมสู้ เพื่อเดินทางไปสู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา      เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) จัดประชุมตัวแทนคณะผู้เสนอขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยืนยันความพร้อมในการจัดตั้งเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเตรียมแนวทางในการขับเคลื่อนงานก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณา โดยมีนายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง  […]

    Continue reading
บทความล่าสุด