เสวนาออนไลน์ โรงเรียน Sandbox ป.2/7 การศึกษาที่เปลี่ยนไปในพื้นที่นวัตกรรม

16 มีนาคม 2021

ในระยะเวลา 2 ปี ประเทศไทยมีโรงเรียนกว่า 400 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด ที่เข้าร่วมเป็นโรงเรียน Sandbox โรงเรียนทั้ง 400 กว่าแห่ง ได้ทดลองออกแบบนโยบาย ดำเนินการเรียนการสอนตามความต้องการของโรงเรียน ต่างจากการรับนโยบายจากกระทรวงมาปฏิบัติ ผลลัพธ์จากวันเริ่มแรก จนถึงวันนี้ เป็นอย่างไร พ.ร.บ. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ได้ออกดอกผล สร้างผลลัพธ์ที่ดี-เสียต่อ โรงเรียน ผู้อำนวยการ ครู ชุมชน เอกชนและรัฐอย่างไร ที่สำคัญคือ นโยบายแบบไหนควรขยายผลไปต่อให้โรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศ

กดติดตาม กิจกรรมเสวนาออนไลน์

https://www.facebook.com/events/511539883581502/

เพื่อรับฟังผลลัพธ์ที่นักวิจัยทีดีอาร์ไอเฝ้าติดตาม และวงเสวนาจากคนทำงานในพื้นที่ตัวแทนโรงเรียน Sandbox ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. 


Facebook Comments
ทีมคณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่วิเคราะห์บริบทโรงเรียนพร้าวบูรพา จ.เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด
บทความล่าสุด