สพฐ. เดินหน้างานการสื่อสารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเต็มที่ เชิญทั้ง 8 จังหวัด ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

1 สิงหาคม 2019

สพฐ. โดยสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจาก 6 พื้นที่ วิทยากร และคณะทำงาน เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และสร้างเสริมสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เอกสารแนบ : https://bit.ly/2M0git7

Facebook Comments
พื้นที่นวัตกรรมศรีสะเกษ “โรงเรียนบ้านกระถุน” คุณครูเป็นโค้ช…ตอบโจทย์ชุมชน เด็กดูแลตนเองได้…ใช้ปัญหาเป็นฐานเอกสารและสื่อประกอบการบรรยาย ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด