สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยแพร่เอกสารวิชาการ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) “เห็นโอกาสในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างนวัตกรรมตอบโจทย์พื้นที่ รวมพลังสามัคคียกระดับคุณภาพการศึกษา”

15 มกราคม 2020

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นเอกสาร ประมาณ 10 หน้า โดยเรียบเรียงความหมายของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป้าหมายของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พื้นที่นำร่อง ประโยชน์ของ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 รวมทั้งบทสรุปและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของเอกสารวิชาการนี้ ได้ที่นี่

ที่มา: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Written by พิทักษ์ โสตถยาคม
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ยุทธศาสตร์ของพื้นที่ฯ ต้องมี! หลักสูตรเพื่อนักเรียน ต้องทำ! ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินหน้าเต็มที่เป็นประธานการประชุมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ จ.ปัตตานี เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดและกำหนดแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อนักเรียนประมวลภาพงาน “วันครู” ครั้งที่ 64 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”
บทความล่าสุด