ด่วน! สพฐ. เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความประสงค์ช่วยปฏิบัติราชการ สบน.

20 มิถุนายน 2019

ขณะนี้ สบน. ต้องการเปิดรับสมัครบุคลากรกว่า 20 อัตรา ต้องการผู้ที่ “มีใจ” รักการเรียนรู้ อยากเห็นคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาไทยดีขึ้น และต้องการที่จะมาร่วมผลักดัน/ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง แบบ bottom up โดยใช้พื้นที่เป็นฐานของการพัฒนา

ดังนั้น บุคลากร สพฐ. (ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักส่วนกลาง) ที่สนใจโปรดยื่นใบสมัคร ผ่านสำนักต้นสังกัด ไปยังสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 21 มิถุนายน 2562 หลังจากนั้น สพฐ. จะพิจารณาดำเนินการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สบน. ตามมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ต่อไป

โปรดศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ https://joo.gl/Fx70

Facebook Comments
สพฐ. ประกาศจัดตั้งสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.): หน่วยงานกลางส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน 6 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562สพฐ. TEP สพท. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และเครือข่ายในพื้นที่ศรีสะเกษ ระยอง สตูล ร่วมหารือนอกรอบแนวทางขับเคลื่อนและวิจัยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระยะต่อไป
บทความล่าสุด