รวมพลังพัฒนาการศึกษาของ จ.กาญจนบุรี โดยใช้โอกาสจากการมี พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

26 สิงหาคม 2562

รวมพลังแก้ปัญหาการศึกษาของ จ.กาญจนบุรี โดยใช้โอกาสจากการมี พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ในการขับเคลื่อนทั้งองคาพยพไปพร้อมกัน โอกาสดีๆ จากการมีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ “ท่านวิทยาเกียรติ เงินดี” ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา #Educationsandbox #Edusandbox

Facebook Comments
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จัดงานสมัชชาการศึกษา “คนสตูลในศตวรรษที่ ๒๑”รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.อัมพร พินะสา) แนะโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมกาญจนบุรี “ปรับวิธีคิด-วิธีทำใหม่-ทำทันที-สร้างนวัตกรรมภายใต้ข้อจำกัดที่มี” เพื่อร่วมพัฒนาเด็กกาญจนบุรีให้มีคุณภาพ
บทความล่าสุด