คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จัดงานสมัชชาการศึกษา "คนสตูลในศตวรรษที่ ๒๑"

25 สิงหาคม 2019

คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จัดงานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล เพื่อสร้างพื้นที่ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สร้างการรับรู้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนจากการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ในปีที่ผ่านมา ร่วมกัน กำหนดเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลต่อไป โดยกำหนดจัดงานสมัชชาการศึกษา จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑ “คนสตูลในศตวรรษที่ ๒๑” ในวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

Facebook Comments
รมว.ศธ. รับทราบรายงานผลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารวมพลังพัฒนาการศึกษาของ จ.กาญจนบุรี โดยใช้โอกาสจากการมี พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด