เอกสารประกอบการบรรยายและภาพบรรยากาศ งานประชุมและเสวนา “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : พื้นที่วิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ”

9 เมษายน 2562

เอกสารประกอบการบรรยายและภาพกิจกรรมงานประชุมและเสวนา “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : พื้นที่วิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ”  ในกิจกรรม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

Download เอกสารประกอบการบรรยาย

Download ภาพกิจกรรม

Facebook Comments
สพฐ.รายงานสรุปจำนวนและรายชื่อสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อ รมช.ศธ. (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
บทความล่าสุด