เปิดตัว! Line Official : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

27 มกราคม 2020

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านงานวิชาการเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 นอกจากมีช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.EduSanbox.com และ Line Group ต่างๆ แล้ว ขณะนี้ ได้เพิ่มช่องทางติดตาม รับรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการ ผ่านทาง LINE Official Account จึงขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา นักการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนและผู้สนใจพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กดติดตามเพิ่มเพื่อนโดยกดที่ link นี้ >>>เพิ่มเพื่อน<<< หรือ สแกน QR Code นี้ได้ทันที

QR code เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

Written by อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล
Artwork by เก ประเสริฐสังข์

Facebook Comments
โรงเรียนบ้านหนองม่วง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง สร้าง YOUNG AI เตรียมแรงงานที่มีทักษะในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก273 โรงเรียนนำร่อง ใน 8 จังหวัด ก้าวสู่เป้าหมายที่ท้าทายของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด