เครือข่ายโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.ยะลา เขต 2 สพป.ยะลา เขต 3 สพป.ปัตตานี เขต 3 และ สช.ยะลา นัดหมายและหารือร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมใหม่ในปี 2563

12 กุมภาพันธ์ 2020

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) สพฐ. ได้รับทราบกำหนดการจัดกิจกรรมประชุมหารือของเครือข่ายโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก ศน.วัชระ จันทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 3 ว่า การประชุมเครือข่ายโรงเรียนนำร่องครั้งนี้ เป็นการประชุมสถานศึกษานำร่อง สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 สพป.ยะลา เขต 3 สพป.ปัตตานี เขต 3 และ สช.ยะลา ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบาลา-ฮาลา สพป.ยะลา เขต 3 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางและความพร้อมในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เช่น ด้านการปรับหลักสูตร ด้านการคิดค้นพัฒนานวัตกรรม

สบน. จึงประสาน สพป.ยะลา เขต 3 เจ้าภาพจัดงานเพื่อขอไปร่วมเรียนรู้แนวความคิดและแนวทางการดำเนินการของเครือข่ายโรงเรียนนำร่องทั้ง 4 หน่วยงาน ในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งอาจช่วยเสริมเติมเต็มและเชื่อมโยงในบางประเด็นกับทิศทางการดำเนินงานในเชิงนโยบาย ในบทบาทที่ สบน. เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ศน.วัชระ จันทรัตน์ ได้ระบุว่า มีผู้เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนำร่องสังกัด สพป.ยะลา เขต 3 จำนวน 70 คน สพป ยะลา 2 จำนวน 33 คน สพป.ปัตตานี เขต 3 จำนวน 11 คน สช.ยะลา จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน

การประชุมครั้งนี้ ทาง สพป.ยะลา เขต 3 ได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ขอให้ครูผู้นำของโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 จังหวัดสตูล จำนวน 2 คน ได้แก่ ครูปรีดา หวันสมัน และครูมาริสา รังสรรค์ มาแบ่งปันประสบการณ์การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และการปรับเปลี่ยนกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานฐานวิจัย และการเรียนรู้จากภูมิสังคม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่คาดว่าจะเข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมใหม่ในปี 2563 มีดังนี้
สพป.ยะลา เขต 2 ได้แก่ 1) โรงเรียนเขื่อนบางลาง 2) โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 3) โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว 4) โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 5) โรงเรียนบ้านลาแล 6) โรงเรียนบ้านบันนังดามา
สพป.ยะลา เขต 3 ได้แก่ 1) โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 2) โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 3) โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 4) โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 5) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 6) โรงเรียนบ้านราโมง 7) โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 8) โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 9) โรงเรียนบ้านปะเด็ง 10) โรงเรียนบ้านจุโป 11) โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 12) โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 13) โรงเรียนบ้านบัวทอง 14) โรงเรียนสังวาลย์วิท 5
สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านกะรุบี 2) โรงเรียนบ้านโคกนิบง 3) โรงเรียนบ้านช่องแมว
สช.ยะลา ได้แก่ 1) โรงเรียนศานติธรรม 2) สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
ศึกษานิเทศก์ ได้แก่ 1) นายมูฮัมหมัดรุสดี อามีรุดดีน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต 2 2) นายวัชระ จันทรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต 3 3) นางสาวสิริกาญจน์ ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 4) นางมารียานี บาฮา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 5) นายปรีชา สุกใส ศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
ครู ได้แก่ 1) นางมาริสา รังสรรค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 2) นางปรีดา หวันสมัน ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550


ผู้เขียน: พิทักษ์ โสตถยาคม
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, ศศิธร สวัสดี
ภาพประกอบ: ศราวุธ คออุเซ็ง

Facebook Comments
สิ่งดีงาม 4 ป. (ปลื้ม เป้าหมาย เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติจริง) ในโรงเรียนบ้านเขาจีน ในพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล“โรงเรียนไฟไหม้ น้ำใจท่านช่วยได้” ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุน สร้างห้องเรียนชั่วคราว และซื้ออุปกรณ์การเรียน โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
บทความล่าสุด