“โรงเรียนไฟไหม้ น้ำใจท่านช่วยได้” ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุน สร้างห้องเรียนชั่วคราว และซื้ออุปกรณ์การเรียน โรงเรียนวัดถนนกะเพรา

13 กุมภาพันธ์ 2020

ด้วยวันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 18.15 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัย ห้องพักครู อาคารเรียน แบบ 017  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา ทำให้ห้องพักครู ห้องเรียนชั้นป.3 ห้องเรียนชั้นป.6 ได้รับความเสียหาย รวมทั้งครุภัณฑ์ สื่อการสอน วัสดุต่าง ๆ เสียหายเป็นจำนวนมาก  เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยืนยันว่า ไม่ได้มาจากการวางเพลิงแน่นอน แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่า มาจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากไม่พบหลักฐานบริเวณที่เป็นต้นเพลิง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง พิจารณาแล้วเห็นควรว่า ให้ระงับการใช้อาคารไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และผู้ใช้อาคารที่อาจเกิดเหตุจากการพังถล่มของโครงสร้างไม้ที่เกิดอัคคีภัย และเห็นควรดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าวโดยเร็ว

การช่วยเหลือเบื้องต้น สำนักงานเขตพื้นที่การประศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 นำโดยผอ.ธันวา ลิ่มสถาพร ได้นำเงินมามอบให้โรงเรียนจำนวน 10,000 บาท พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด และสพป.อื่น ๆ ให้ความช่วยเหลือ ทางสพฐ.นำโดยนางลาวัณย์ ตรีเนตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. และนางเพ็ญศรี วิลาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สำนักนโยบายและแผน สพฐ. ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมสภาพอาคารเรียน 017 ที่เกิดความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาในการดำเนินการในขั้นตอนการขออาคารเรียนทดแทนอาคารเดิมที่เสียหายเพราะเกิดอัคคีภัย ให้คำแนะนำในการเขียนรายงานเหตุการณ์ รายละเอียดของแผนพัฒนาที่โรงเรียนจะดำเนินต่อจากนี้ไป เพื่อให้โรงเรียนกลับมาสู่สภาวะปกติ นอกจากนั้นยังมีทีมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU.ระยอง ศิษย์เก่าภาควิชาพลศึกษา ม.เกษตร KU.PE ร่วมสนับสนุนงบประมาณมาเป็นระยะๆ ทีมศิษย์เก่ารร.สตรีสมุทรปราการ ทีมบ้านไกรวัลรีสอทร์ ที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณ รวมงบประมาณที่ได้รับ ณ ตอนนี้ 150,000 บาท และได้ใช้เพื่อซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าไปแล้ว 50,000 บาท คงเหลือ 100,000 บาท และขณะนี้กลุ่ม KU. กำลังช่วยกันรวบรวมสิ่งของ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ มาให้โรงเรียน รวมทั้งบริษัท ปตท.จำกัด มหาชน และบริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด มหาชน ได้เข้าร่วมวางแผน ในการจัดหางบประมาณมาสนับสนุน และช่วยดูแลเรื่องไฟฟ้า ส่วนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนขออนุมัติจากบริษัทโรงเรียนจึงยังไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใด

เนื่องจากอาคารที่เกิดเหตุอัคคีภัย ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ จึงทำให้เหลือห้องเรียนที่ใช้เรียนได้แค่ 4 ห้อง จึงนำนักเรียน ป.1-2 มาเรียนที่โรงอาหาร ปรากฏว่านักเรียนไม่มีสมาธิ เนื่องจากเสียงดัง เกิดปัญหาในการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และไม่สามารถรอความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุนที่เหลือได้ จึงจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง เพื่อหางบประมาณอีกจำนวน 150,000 บาท มาใช้ในการสร้างห้องเรียนชั่วคราวให้นักเรียนไปพลางก่อน

ปัจจุบัน ได้ดำเนินการปรับปรุงใต้อาคารเรียน สปช.105/29 ให้เป็นห้องเรียนชั่วคราว ห้องธุรการ และห้องพักครูอาสาชาวจีนจำนวน 5 ห้อง รายละเอียดดังนี้
– ห้องธุรการ ขนาด 6×9 เมตร จำนวน 1 ห้อง ติดฝ้าเพดาน ระบบไฟ (ทำแบบถาวร ไม่รื้อถอน)
– ห้องเรียน ขนาด 4.5×6 เมตร จำนวน 3 ห้อง (อาคารเสร็จรื้อถอน) เพื่อให้นักเรียนมีพื้นที่ทำ กิจกรรม เพียงพอ
– ห้องพักครูจีน ขนาด 4.5×6 เมตร จำนวน 1 ห้องเรียน ปรับปรุงมาจากห้องพยาบาล ฉาบด้านใน ทำห้องน้ำ (ทำถาวรไม่รื้อถอน)
– และหากมีงบประมาณเหลือ จะดำเนินการทำห้องพยาบาล และห้องดนตรีไทย ต่อไป

ภาพแบบสร้างห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,6
ห้องธุรการ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน แบบ สปช.105/29

ภาพแบบสร้างห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,6
ห้องธุรการ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน แบบ สปช.105/29

ภาพแบบสร้างห้องพักครูอาสาจากประเทศจีน
บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน แบบ สปช.105/29

ภาพบริเวณใต้ถุนอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ที่จะสร้างห้องธุรการ

ภาพบริเวณใต้ถุนอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ที่จะสร้างห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาพบริเวณใต้ถุนอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ที่จะสร้างห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาพบริเวณใต้ถุนอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ที่จะสร้างห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาพบริเวณใต้อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ที่จะสร้างห้องพักครูอาสาจากประเทศจีน


ผู้เขียน: ปวีณา พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, ศศิธร สวัสดี, ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.ยะลา เขต 2 สพป.ยะลา เขต 3 สพป.ปัตตานี เขต 3 และ สช.ยะลา นัดหมายและหารือร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมใหม่ในปี 2563ดร.สุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แนะสถานศึกษานำร่อง ต้องทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็น “เบ้าหลอมและหัวใจของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” ตอบโจทย์พื้นที่นวัตกรรม
บทความล่าสุด