เลขานุการ รมว.ศธ. เปิดสมัชชาการศึกษาสตูล ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม ร่วมกับ 22 ภาคีเครือข่าย

2 กันยายน 2019

ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการ รมว.ศธ.ประธาน เปิดงานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล คนสตูลในศตวรรษที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล และลงนาม MOU กระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่าย 22 เครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา อย่างอิสระจากพันธนาการ จากกฎระเบียบสู่การสร้างนวัตกรรมที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงโดยมี 10 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่เข้าร่วมโครงการฯ มีกิจกรรมเสวนา โดย ดร.ไกรเสริม กล่าวย้ำ ชื่นชมการพัฒนาการศึกษาที่เป็นไปตามเส้นทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาลสู่ความเจริญยั่งยืน

ที่มา : talknewsonline
Photo : thansettakij.com/content/341703 และสิริเชษฐ์ พรมรอด
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.อัมพร พินะสา) แนะโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมกาญจนบุรี “ปรับวิธีคิด-วิธีทำใหม่-ทำทันที-สร้างนวัตกรรมภายใต้ข้อจำกัดที่มี” เพื่อร่วมพัฒนาเด็กกาญจนบุรีให้มีคุณภาพรองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.อัมพร พินะสา) เป็นประธานเปิดงาน All for Rayong Education 2019 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
บทความล่าสุด