การอบรมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและให้ความรู้นวัตกรรมเชิงระบบและแนวทางการออกแบบระบบสารสนเทศตามมาตรฐานข้อมูลฯ

27 พฤษภาคม 2024
การอบรมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและให้ความรู้นวัตกรรมเชิงระบบและแนวทางการออกแบบระบบสารสนเทศตามมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในรูปแบบออนไลน์
  • ด้วย สพฐ. โดย สบน. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและให้ความรู้นวัตกรรมเชิงระบบและแนวทางการออกแบบระบบสารสนเทศตามมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในรูปแบบออนไลน์
  • ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meetings เวลา 09.00 – 12.30 น.
  • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
>>คลิก<<
ลิ้งเข้าร่วมประชุมผ่าน ZOOM
>>คลิก<<
หรือเข้าด้วยรหัสนี้

Meeting ID: 922 364 6309
Passcode: aqmv1a

 

กำหนดการ

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

 

Facebook Comments
คณะกรรมการนโยบายฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ระยอง ร่วมกับสตาร์ทอัพ Edsy ใช้ AI ยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
บทความล่าสุด