สบน. รับรางวัลสำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2566

13 กันยายน 2023
สบน. รับรางวัลสำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2566 ระดับกระบวนงาน สุดยอดหน่วยงานรัฐด้านอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ

ในวันที่ 13 กันยายน 2566 นายเก ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สบน. เข้ารับรางวัล สำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2566 ระดับกระบวนงานสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ณ ห้องประชุม อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ซึ่งรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” มีความหมายคือ

  • “สำเภา” หมายถึง เรือการค้าจีน
  • “นาวา” หมายถึง น้ำทะเล เปรียบเสมียนการสนับสนุนการค้า

สำเภา-นาวาทอง จึงหมายถึง หอการค้าที่มีหน่วยงานรัฐช่วยสนับสนุนด้านการดำเนินธุรกิจ โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานรัฐที่มีผลการดำเนินงาน ทั้งด้านประสิทธิภาพกระบวนงาน การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล และการปรับปรุงการบริการ โดยมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 34 แห่ง เพื่อให้กำลังใจและเชิดชูหน่วยงานที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

     


ผู้เขียนและออกแบบ : อิศรา โสทธิสงค์

ภาพถ่าย : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Facebook Comments
การจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องสป.ศธ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทเรียนทรงพลัง…พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
บทความล่าสุด