คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่พัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเต็มระบบ

14 มิถุนายน 2566

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่พัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเต็มระบบ

ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ  อาจารย์ ณัฐนันท์ นิเวศน์วรการ และ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย ดร.จันทร์นภา ศูนย์จันทร์ และ ดร.ปนัดดา ปัญฎีกา ลงพื้นที่พัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเต็มระบบเพื่อหากลไกในการพัฒนาครู โดยใช้ภาคีความร่วมมือในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูและผู้บริหารเข้ารับการอบรมจำนวน 75 คน ณ ห้อง Smart Classroom โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

 

* บุคคลที่ปรากฏในบทความนี้ ท่านใด ประสงค์ให้นำภาพหรือข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลออก
โปรดแจ้งมาที่ E-mail : Saraban@EduSandbox.com*

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

       

 


ผู้เขียน: นายธันวารักษ์ สุวคนธ์ โทร. 086-183-6729, 053-944-272

Facebook Comments
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2566สพฐ. สป.ศธ. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมใจ รวมพลัง ร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (พื้นที่ใหม่)
บทความล่าสุด