การประชุมสานพลังคณะกรรมการขับเคลื่อนในฐานะผู้พลิกเกม GAME CHANGER และสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

20 กุมภาพันธ์ 2023
การประชุมสานพลังคณะกรรมการขับเคลื่อนในฐานะผู้พลิกเกม GAME CHANGER และสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

สบน. ขอเชิญชวนบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและที่สนใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และแนวปฏิบัติที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่ ศรีสะเกษ ระยอง และนราธิวาส

  • ผ่าน Zoom 

Meeting ID : 917 2400 2496

Passcode : 950057

กำหนดการ

อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

       ผู้เขียน : อิศรา โสทธิสงค์, ภัชธีญา ปัญญารัมย์
กราฟิกดีไซน์เนอร์ :
อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์ : ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหาร
บทความล่าสุด