เวทีการประกาศยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษา สู่ระยองเมืองน่าอยู่

23 พฤศจิกายน 2021

เวทีการประกาศยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษา
สู่ระยองเมืองน่าอยู่

สบน. ขอเชิญชวนรับฟังเวทีการประกาศยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาสู่ระยองเมืองน่าอยู่ในวันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 64 เวลา 09.00-16.30 น. ผ่าน Facebook Live โรงเรียนชำนาญสามัคคี อบจ.ระยอง ครอบครัวข่าว 3 ระยอง และ สบน. ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดความหวังปฏิรูปการศึกษาไทย การจัดตั้งและแนวทางการขับเคลื่อนของสถาบันการเรียนรู้ของทุกคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (RILA) และได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ) รองปลัดกระทรงศึกษาธิการ (นายวีระ แข็งกสิการ) มาให้มุมมองสะท้อนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสู่จังหวัดจัดการศึกษาตนเอง

 

 

กำหนดการ

 

 

Facebook
ข่าวอื่นๆ ผู้เขียน: อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ปราชญาพร แช่ใจ

Facebook Comments
มองบริบทของตนเอง สู่หลักสูตร Local Thai Dessertการประชุมผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
บทความล่าสุด